Direktni poziv za mjesne zajednice sa područja Općine Jablanica koje učestvuju u drugoj fazi projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“

Na  osnovu potpisanog  Pisma sporazuma između Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini i Općine Jablanica od 28.06.2021. godine a u vezi s realizacijom aktivnosti od strane Općine Jablanica u provedbi projekta druga faza „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“, za period  od 2020-2024. godine Općinski načelnik raspisuje:

Direktni poziv za mjesne zajednice sa
područja Općine Jablanica koje učestvuju u drugoj fazi projekta
„Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“

Podnošenje prijedloga projekata u partnerskim mjesnim zajednicama je jedna od aktivnosti u okviru druge faze projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ kojeg provodi UNDP u Bosni i Hercegovini, a finansira Vlada Švicarske i Švedska u saradnji sa Općinom Jablanica.
Učešće u ovom pozivu je usmjereno isključivo na partnerske mjesne zajednice i to: MZ Jablanica 1, MZ Jablanica 2, MZ Doljani, MZ Lug i MZ  Donja Jablanica.
Cilj ovog direktnog poziva je podrška realizaciji lokalnih prioriteta koji su definirani putem organiziranih foruma građana u gore navedenim partnerskim mjesnim zajednicama.
Direktni poziv traje od: 15.04.2022. godine do 13.05.2022. godine
Maksimalna vrijednost projekta može biti 30.800,00 KM bez PDV-a (uključujući sredstva UNDP MZ projekta i Općine Jablanica u skladu s postotkom sufinansiranja).
Vrijednost projekta može biti i veća ukoliko MZ imaju osigurana sredstva iz drugih izvora.
Minimalna vrijednost projekta je 26.000 KM bez PDV-a (uključujući sredstva UNDP MZ projekta i Općina Jablanica, a u skladu s postotkom sufinansiranja).

DOKUMENTI:
Kriteriji za realizaciju inicijativa mjesnih zajednica  (Smjernice za aplikante)
-    Prilog 1 - Obrazac projektnog prijedloga
-    Prilog 2 -  Pregled budžeta/proračuna
-    Prilog 3  - Matrica logičkog okvira
-    Prilog 4 -  Plan aktivnosti
-    Vremenski okvir realizacije projekata

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA:
Ispunjeni set dokumenata za projekat sa svom zahtjevanom dokumentacijom se dostavlja u jednom primjerku u printanom obliku i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„Aplikacija za direktni poziv za mjesne zajednice u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ druga faza“; a ista se predaje na protokol Općine Jablanica, na adresi Pere Bilića br.15, 88420 Jablanica, svakim radnim danom (ponedjeljak – petak), u periodu od 08:00 do 15:00 sati.
Rok za predaju projekata je 13.05.2022. godine do 15:00 sati.
Aplikacije koje budu pristigle poslije navedenog roka neće biti razmatrane.
Sve aplikacije mogu biti lično dostavljene na navedenu adresu prije isteka zvaničnog roka.
Dodatne informacije imate u Smjernicama za aplikante.
Smjernice za podnošenje prijedloga projekata i ostali potrebni obrasci mogu se preuzeti na web stranici općine Jablanica.
Napomena: Sve dodatne informacije u vezi sa prijavom na Direktni poziv mogu se dobiti pozivom na broj: 036/751-330

Broj: 01-11-964/22
Jablanica: 14.04.2022. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
   Damir Šabanović

Kompletan sadržaj javnog poziva i potrebne obrasce možete preuzeti na ovom linku.