Saobraćaj


Željeznička infrastruktura


Općina Jablanica ima povezanost u željezničkom prometu sa mrežom željezničkih pruga u BiH jer se nalazi uz željezničku prugu normalnog kolosjeka Sarajevo-Mostar-Ploče ( Republika Hrvatska). U gradu se nalazi “stajalište (pristanište)” za kraće zaustavljanje na otvorenoj pruzi putničkih vozova, a u naselju Donja Jablanica koje je 5,5 km udaljeno od grada nalazi se željeznička stanica. Željeznička pruga i stanica u Donjoj Jablanci su u dobrom stanju i u funkciji odvijanja željezničkog saobraćaja.
Od 13.07.2018.  po redu vožnje  JP Željeznica FBiH, omogućeno zaustavljanje savremenog Talgo voza u stanici Jablanica grad. Ovom prilikom pozivamo građane općine  Jablanica, naročito učenike, studente, penzionere, turiste i posjetioce,  turističke radnike i  sve druge  zainteresirane subjekte  da  uživajući   u komforu i udobnosti, uz pristupačne cijene  koje nudi  JP Željeznice FBiH, koriste usluge savremenog Talgo voza i pogodnosti koje stoje na raspolaganju  svim putnicima. Red vožnje Talgo voza sa zaustavljanjem u stanici Jablanica grad je slijedeći:

Talgo voz iz pravca Sarajeva -jutarnji
Polazak  iz Sarajeva  u 07.07h,
Dolazak u Jablanicu u 08:26h,
Dolazak u Čapljinu u 09:29 h.

Cijena željezničke  karte na relaciji Jablanica-Čapljina iznosi 8,60 KM u jednom pravcu, a povratna karta 14,10 KM.
Od 15.06.do 31.08.2018. godine   JP Željeznice FBiH  su obezbjedile autobuske linije za Neum, Makarsku i Split autobusima Autoherc d.o.o. Grude.

Polazak autobusa  iz  Čapljina za Neum u 10:05h,
Dolazak autobusa u Neum  u 11:20h.
Povratak autobusa iz Neuma za Čapljinu  u 18:00h, a u Čapljinu stiže u 19:15h.
Prihvat i iskrcaj putnika u Neumu odvija se na stajalištu „Magistrala“ na ulazu u Neum, sa magistralnog puta Opuzen-Neum.
Cijena autobuske karte za Neum iznosi 6 KM u jednom smjeru, a povratna karta 10 KM.

Polazak utobusa iz  Čapljine za Makarsku i Split u 10:10h. (sa stajalištima Gradac, Zaostrog, Podace, Tučepi).
Povratak autobusima iz Splita i Makarske nije obezbjeđen. 
Cijena autobuske karte za Makarsku je 15 KM, a za Split 20 KM.

Talgo voz iz pravca Sarajeva -popodnevni
 Polazak  iz Sarajeva  u 16:50h,
 Dolazak u Jablanicu u 18:11h,
 Dolazak u Čapljinu u 19:14h.
Cijena željezničke karte na relaciji Jablanica-Čapljina iznosi 8,60 KM u jednom pravcu, a povratna karta 14,10 KM.


Talgo voz iz Čapljine-jutarnji
 Polazak iz Čapljine u 06:16h,
 Dolazak  u Jablanicu u 07:15h,
 Dolazak u Sarajevo  u 08:41h.
Vozna karta u jednom pravcu na relacija Sarajevo- Jablanica košta 9,40 KM, a povratna karta 15,40 KM.


 Talgo voz koji iz Čapljine-popodnevni
Polazak iz Čapljine u 19:25h,
Dolazak  u Jablanicu u 20:24h,
Dolazak u Sarajevo  u 21:44h.Napomena:
Pored  povlastice za povratna putovanja ŽFBiH, u skladu sa svojom komercijalnom politikom, nude putnicima i čitav niz drugih komercijalnih povlastica za određene kategorije putnika. Povlastica od 30 % odobrava se kod putovanja u grupi od najmanje 6 odraslih putnika. Istu povlasticu uživaju i studenti, penzioneri, lica starija od 60 godina života, novinari i ratni vojni invalidi. Djeca starosne dobi od 4 – 12 godina, slijepa lica i njihovi pratioci, kao i grupe veće od 30 putnika  imaju povlasticu 50 % od redovne vozne cijene. Kod korištenja povlastice  putnici moraju imati propisan osnov za povlasticu. Djeca do 4 godine starosti ostvaruju pravo na besplatnu vožnju.


Cestovna infrastruktura

Pod cestovnom infrastrukturom u općini Jablanica podrazumijeva se cestovna mreža koja povezuje općinu sa drugim lokalnim zajednicma u regiji i šire, i cestovna mreža koja povezuje naseljena mjesta unutar općine sa gradom kao centrom općine.

Općina je povezana sa drugim lokalnim zajednicma u regiji i šire preko magistralnih puteva M-17 (Sarajevo-Mostar) i M-16 (Banja Luka – Jablanica) koji odgovaraju propisanim elementima za kategoriju puteva kojoj pripadaju i regionalnog puta R-419 (Jablanica- Posušje, odnosno Tomislavgrad-granica sa Republikom Hrvatskom) koji je u jednom dijelu još makadamski put.

Unutar općine povezanost između naseljenih mjesta u ruralnom području i grada kao i izlazak na magistralne puteve M-17 i M16 i regionalni put R-419 je preko lokalnih i nekategorisanih puteva čija ukupna dužina je 51,60 km od čega je 18,70 km sa asfaltnom površinom, a 32,90 km sa makadamskom površinom. Povezanost prigradskih naselja sa gradom je preko lokalnih puteva sa asfaltnom površinom ukupne dužine 10,20 km.

Unutar grada kao urbane sredine i sjedišta općine za saobraćaj (kretanje motornih vozila i pješaka) postoji cjelovit međusobno povezan kompleks javno prometnih površina oblika ulica, trgova, stepeništa ukupne dužine 7.783 m. i površine 25.298 m2 sa gradskim parkom u središtu grada površine 12.735 m2 i vanjskim kompleksom ispred JU Muzej “Bitka na Neretvi” ukupne površine 25.357 m2.