Prostorno planska dokumentacija

POPIS PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE NA OSNOVU KOJE SLUŽBA ZA UPRAVU ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐENJE, ZAŠTITU OKOLINE I STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE ODOBRAVA GRADNJU:

• Regulacioni plan “Gornja Kolonija” Jablanica

• Prostorni plan Općine Jablanica 2016-2025. sa ugrađenim ciljanim izmjenama

• Sintezni prikaz korištenja prostora u planskom periodu
• URBANISTIČKI PROJEKAT „RASADNIK“ (Službeni glasnik Općine Jablanica 6/04)
• URBANISTIČKI PROJEKAT „GORNJA KOLONIJA“ (Službeni glasnik Općine Jablanica 8/07)

• URBANISTIČKI PROJEKAT „ŠLJUNKARA“ (Službeni glasnik Općine Jablanica 1/08)

• IZMJENE PROSTORNOG PLANA OPĆINE JABLANICA ZA PODRUČJE SOVIĆI-RISOVAC (Službeni glasnik Općine Jablanica 3/08)

• URBANISTIČKI PLAN OPĆINE JABLANICA (Službeni glasnik Općine Jablanica 2/10)

• REGULACIONI PLAN „RISOVAC“ (Službeni glasnik Općine Jablanica 5/10)

• REGULACIONI PLAN „GRADSKI CENTAR 1“ JABLANICA (Službeni glasnik Općine Jablanica 2/16)
• Odluka o provođenju Regulacionog plana „Gradski centar 2“ Jablanica
• Regulacioni plan „Gradski centar 2“ Jablanica
• Izmjene Urbanističkog plana Jablanica
• Urbanistički plan Jablanica Sintezni prikaz
• Regulacioni plan privredna zona Jarišta 2
• Regulacioni plan privredna zona Jarišta 2 - Model prostorne organizacije
• Model prostorne organizacije Privredna zona Donja Jablanica 2
• Odluka o provodjenju Regulacionog plana PZ Donja Jablanica 2
• Regulacioni plan Privredna zona Donja Jablanica 2-tekstualni dio