Anketa za mapiranje dijaspore iz Općine Jablanica

Poštovani/e,

Naša općina u saradnji sa USAID projektom "Diaspora Invest" sprovodi aktivnost mapiranja dijaspore. Ukoliko vodite porijeklo iz naše općine, direktno ili po roditeljima, molimo da se prijavite i popunite ovu anketu.

Cilj mapiranja je informisati dijasporu o budućim aktivnostima koje će se sprovoditi na području općine, a koje će imati za cilj involviranje dijaspore u lokalni ekonomski razvoj.
Anketa je kreirana u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH. Nakon što se kreira baza kontakata, ista će se koristiti od strane Općine i to isključivo u svrhu uključivanja dijaspore u lokalni ekonomski razvoj.

Anketu možete popuniti na ovom linku.

Hvala na saradnji!
Vaša Općina Jablanica