Osnovni podaci o općini Jablanica

Općina Jablanica sa svojih 301 km² površine  i 10.111 stanovnika spada u red manjih općina u Federaciji Bosne i Hercegovine. Smještena je u kotlini rijeke Neretve, između planina Prenja i Čvrsnice, koje svojom prelijepom dolinom otvaraju litičasti kanjon dug više od 30 kilometara. Sam grad je smješten na nekoliko terasa na nadmorskoj visini od 202 metra.

Jablanica je jedna je od 9 općina Hercegovačko-neretvanskog kantona. Područje općine obuhvata 9 mjesnih zajednica sa 42 podružnice. Ukupna dužina lokalnih i nekategorisanih puteva iznosi 51,60 km od čega je 18,70 km sa asfaltnom površinom, a 32,90 km sa makadamskom površinom. Povezanost prigradskih naselja sa gradom je preko lokalnih puteva sa asfaltnom površinom ukupne dužine 10,20 km. Unutar grada kao urbane sredine i sjedišta općine za saobraćaj (kretanje motornih vozila i pješaka) postoji cjelovit međusobno povezan kompleks javno prometnih površina oblika ulica, trgova, stepeništa ukupne dužine 7.783 m. i površine 25.298 m2 sa gradskim parkom u središtu grada površine 12.735 m2 i vanjskim kompleksom ispred JU Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” ukupne površine 25.357 m2.

Općina Jablanica obiluje značajnim prirodnim resursima kao što su vode, minerali i šume, koji još uvijek nisu u dovoljnoj mjeri iskorišteni. Kao potencijalni resurs na području općine su indentificirane vode, rijeka Šanica i izvorište Komadinovo vrelo koje imaju određeni višak vode koji bi se mogao koristiti u komercijalne svrhe, u smislu flaširanja i prodaje na tržištu. Voda kao hidropotencijal je maksimalno iskorištena samo na rjeci Neretvi, a ostali su neiskorišteni potencijali su na rjeci Doljanci i manjim pritokama.
Od mineralnih sirovina zbog svoje postojanosti, kvaliteta i rezervi koje još uvijek nisu dovoljno ispitane, najznačajnije mjesto zauzima poznati gabro, čija eksploatacija i prerada ima stogodišnju tradiciju u Jablanici i čije se rezerve procjenjuju na 18.376 000 m3, te nalazišta gipsa čije se rezerve procjenjuju na 3 470 000 tona. Geološka ispitivanja ležišta minerala gipsa i anhidrita na području općine Jablanica započeta su krajem predprošlog stoljeća, a nastavljena su posljednjih nekoliko godina. Stvarne rezerve će se utvrditi naknadnim detaljnim istražnim radovima, kada će se dobiti pouzdani podaci. Planira se godišnji iskop od 130 000 m3 rudne mase. Od ostalih ruda u manjim količinama nalaze se, nalazišta magnezita, hematita, mangana i barita.
Područje općine Jablanica pokriveno je šumama u površini od 20 343 hektara ili 68,65% ukupne teritorije, od čega je u državnom vlasništvu 17 221 ha ili 84,65%,privatnom vlasništvu 13,92% i u susvojini 1,43% površine.

Na području općine Jablanica trenutno je registrovano ukupno 325 poslovnih subjekata od čega je trgovačkih radnji 73, ugostiteljskih radnji 54, obrtničkih radnji 90, profesionalnih zanimanja 18, ostalih zanimanja (zabavne igre, videoteke i dr.) 11, autoprevoznika 11 i privrednih društava 68.
Prirodni resursi:  Jablaničko i Grabovičko jezero, planine Prenj i Čvrsnica, rijeke Neretva, Doljanka i Šanica). Na području općine Jablanica registrovana su objekti prirodnog nasljeđa (Rješenjem Zemaljskog zavoda za zaštitu spomenika kulture BiH kao prirodne rijetkosti proglašeni su: klisura Prenja (1957.g), Hajdučka Vrata kao spomenik prirode(1966.), Vrelo Perutac (1954.) -potopljen, izvor Mliništa (1957.godine).
Kulturno-historijski spomenici: nekropole srednjovjekovnih stećaka (683 stećka na 42 lokaliteta) od kojih su tri (na Dugom polju i Ponoru na Risovcu) proglašene nacionalnim spomenicima kulture u BiH, gomile i ostaci grada Hercega Stjepana.

Muzej „Bitka za ranjenike na Neretvi“ sa spomen kompleksom nije izgubio ništa od svoje atraktivnosti i znatiželje turista.
Bogati sadržaj flore Parka prirode Blidinje čiji se najveći dio nalazi unutar granica općine Jablanica ispunja velika raznolikost bilja od mediteranskih do visokoplaninskih vrsta među kojima je i velik broj endema od gljiva do ljepotice parka munike koja na ovom području ima najveći kompleks u Europi. Među brojnim životinjama Parka svakako je posebnost šumski kralj-mrki medvjed, i ukras vrhova Čvrsnice-divokoza.

Ski Centar na Risovcu na kojemu se nalaze tri ski lifta „četverosjed“, „bebi“ ski lift i „Poma“-stari ski lift, trenutno je zbog geo- prometnog položaja, nedirnute prirode i blage klime postalo jedna od najatraktivnijih zimskih destinacija. Ski lift „četverosjed“ ima kapacitet od 1970 osoba na sat, dužina vučnice je 927 metara. Polazna stanica je na 292 metera dok je zadanja na visini od 1548 metara.„Bebi lift“ ima dužinu vučnice od 300 metara. Na ovoj stazi nagib staze je 10-15%. Vučnica „Poma“ ima kapacite od 650 skijaša na sat. Visina gornje stanice je 1467 metara a donja je kao i kod „četverosjeda“ 292 metra. Staza pored „četverosjeda“ prosječnog nagiba 29,8 odsto, uz dodatnu opremu odgovara FIS propisima za održavanje međunarodnih takmičenja u slalomu i veleslalomu.

Smještajni kapaciteti na području općine Jablanica: Park prirode „Blidinje“ (50 kreveta i 270 stolica), „Pansion Vilinac“ (restoran sa saunom i salon barom, 30 ležaja), hotel „Hajdučke Vrleti“ (60 kreveta, 220 stolica), motel „Risovac“ (17 kreveta, 100 stolica), Hotel „Jablanica“ je kapaciteta 32 sobe sa 72 ležaja, Motel „Hollywood“ ima kapacitet 12 soba sa 24 ležaja, motel „Maksumić“ u Lendavi  kapaciteta 26 soba i apartmanom;
Od obrazovnih institucija u Jablanici djeluju: obdanište JU „Pčelica“ koje pohađa 45 djece, Osnovna škola „Suljo Čilić“ sa centralnom i područnim odjeljenjima, Ostrožac, Doljani, Slatina, Glogošnica, Ravna i Krstac koju pohađa 1092 učenika, razvrstana u 51 odjeljenje i Srednja škola koju pohađa 477 srednjoškolaca u 18 odjeljenja.
Zdravstvene i socijalne institucije u Jablanici su Dom zdravlja, Dom za stara i iznemogla lica i Centar za socijalni rad.

Na području općine Jablanica djeluju društva i udruženja građana: KUD „Neretva“, Omladinski klub „Pod istim suncem“ ,BZK „Preporod“, Vijeće mladih, Ekološka organizacija „Eko Neretva“, KUD "Prijatelji", Udruženje građana RVI, Organizacija porodica šehida i poginulih boraca, JOB – Unija veterana BiH, Klub radioamatera „Jablanica“, Crveni križ, HO „Merhamet“, Društvo dobrovoljnih davalaca krvi HE na Neretvi, Udruženje „Mladi muslimani“, LO „Tetrijeb“, Udruženje Penzionera-umirovljenika, UG Borba protiv mina „Prenj“, LER Agencija „Biznis centar“, Udruženje građana civilnih žrtava rata, Pčelarsko društvo „Bagrem“, Savez udruženja boraca NOAR-a, UGSR „Glavatica“, Omladinsko društvo „Prenj“, Udruženje privrednika Jablanica, UG poljoprivrednika „Poljoprivrednik“, Vatrogasno društvo, Udruženje Bosnae „Zelene beretke, HKUD Doljani, ŠRD Doljani, LD „Baćina“ Doljani, Udruga hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata Jablanica, Udruga roditelja i udovica poginulih branitelja HVO podružnica Doljani Jablanica, Udruga dragovoljaca veterana domovinskog rata HVO.

Sportski klubovi,društva i organizacije općine Jablanica: Fudbalski klub „Turbina“, Košarkaški klub „Turbina“, Ženski rukometni klub „Turbina“, Karate klub „Gazija, Planinarsko-smučarsko društvo „Vilinac“, Tavla klub „Jablanica, Šahovski klub, Auto-moto društvo „Sunce“, Košarkaški klub „Jablanica-Granit”, Planinarsko društvo „Plasa”, Športsko ribolovno društvo Doljani i Sportski savez općine Jablanica.