ZAKAZANA 39. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Na osnovu člana 18. stav 2. i člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16),  Predsjedavajući Općinskog vijeća Jablanica Emir Muratović sazvao je 39.  Sjednicu Općinskog vijeća Jablanica. Sjednica će se održati u ponedjeljak 08.04.2024. godine, u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 09,00 sati.

Za sjednicu je predložen  s l j e d e ć i:

D N E V N I   R E D

1.    Izvještaj o radu Općinskog vijeća Jablanica za 2023. godinu sa Informacijom o  realizaciji Programa rada Općinskog vijeća za 2023. godinu
2.    Izvještaj o radu komisija OV-a za 2023. godinu
3.    Izvještaj o radu Općinskog javnog pravobranilaštva Jablanica za 2023. godinu
4.    
a) Izvještaj o radu JU Centra za socijalni rad i Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2023. godinu
b) Program rada JU Centar za socijalni rad za 2024. godinu sa Program socijalne zaštite stanovnika općine Jablanica
5.    Izvještaj o radu JP „Sportski centar Jablanica“ d.o.o. i Izvj. o radu Radne grupe OV-a i Nadzornog odbora za 2023.godinu
6.    Izvještaj o radu Doma zdravlja Jablanica i Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2023.godinu
7.    Izvještaj o radu JP “RTV Jablanica” d.o.o. Jablanica i Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2023.godinu
8.    Izvještaj o radu JU Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica i Izvještaj o radu UO za 2023.godinu
9.    Izvještaj o radu JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica i Izvještaj o radu UO za 2023.godinu
10.    Izvještaj o radu Sportskog saveza Jablanica za 2023. godinu
11.    Izvještaj o radu školskih odbora i Upravnog odbora Pčelica za 2023. godinu
12.    Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora JZU „Dom zdravlja“ Jablanica - prijedlog
13.    Rasprava o informacijama