Zakazana 5. sjednica Općinskog vijeća Jablanica

Na osnovu člana 18. stav 2. i člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica” broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16) Predsjedavajući Općinskog vijeća Emir Muratović sazvao je 5. sjednicu Općinskog vijeća Jablanica.
Sjednica će se održati dana 31.03.2021. godine (srijeda), u Kino-sali, sa početkom u 09,00 sati.

Za sjednicu je  predložen Dnevni red:

1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    a) Informacija o realizaciji zaključaka  4.sjednice OV-a, b) Informacija o realizaciji zaključaka OV-a don. u 2020.g
3.    Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Jablanica za period 2016.-2025.g.–Prijedlog
4.    Odluka o usvajanju Završnog računa za 2020. godinu
5.    Izvještaj o izvršenju Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za 2020. godinu
6.    Odluka o raspodjeli sredstava iz stavke „ Transfer za mlade“ Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za 2021.god.
7.    a)  Odluka o razrješenju članova Općinske izborne komisije, b)  Odluka o  imenovanju članova OIK
8.    Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture općine Jablanica za 2021.g.
9.    Izvještaj o stanju imovine Općine Jablanica
10.    Izvještaj o radu Općinskog vijeća Jablanica za 2020. g. sa Informacijom o  realizaciji Programa rada OV za 2020.g.
11.    Izvještaj o radu komisija OV-a za 2020.g.
12.    Izvještaj o radu Općinskog načelnika i službi za 2020. godinu sa Izvještaj o radu inspektora za 2020.godinu i Izvještaj o upravnom rješavanju u Službama Općine Jablanica  za 2020. godinu
13.    Izvještaj o radu Općinskog javnog pravobranilaštva Jablanica za 2020.g.  
14.    a) Izvještaj o radu JU Centra za socijalni rad  i Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2020. godinu
b)Program rada JU Centar za socijalni rad za 2021. godinu sa Program soc. zaštite stanov. općine Jablanica
15.    Izvještaj o radu Doma zdravlja Jablanica i Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2020.g.
16.    Izvještaj o radu JP “RTV Jablanica” d.o.o. Jablanica i Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2020.g.
17.    Izvještaj o radu JU Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica i Izvještaj o radu UO za 2020.g.
18.    Izvještaj o radu JP „Sportski centar Jablanica“ d.o.o. i Izvj. o radu Radne grupe OV-a i NO za 2020.g.
19.    Izvještaj o radu JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica i Izvještaj o radu UO za 2020.g.
20.    Izvještaj o radu školskih odbora i Upravnog odbora Pčelica za 2020.godinu
21.    Izvještaj o radu Sportskog saveza Jablanica za 2020. godinu
22.    a) Odluka o davanju na privremeno upravljanje i održavanje Gravitacionog vodovoda Šanica
      b) Odluka o davanju na privremeno korištenje komunalne opreme
23.    Odluka o načinu korištenja poslovnih prostorija –davanje saglasnosti
24.    Cjenovnik tržno-pijačnih usluga – davanje saglasnosti
25.    Odluka o načinu i uslovim prodaje nekretnine neposrednom pogodbom u užem gradskom području
26.    Rasprava o Inicijat. vijećnika  Idriza Čilić, donošenje–Plan asfaltiranja puta Krstac-Štrbine-Dobrigoš.-Topalov G.
27.    Rasprava o informacijama

 


1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    a) Informacija o realizaciji zaključaka  4.sjednice OV-a, b) Informacija o realizaciji zaključaka OV-a don. u 2020.g
3.    Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Jablanica za period 2016.-2025.g.–Prijedlog
4.    Odluka o usvajanju Završnog računa za 2020. godinu
5.    Izvještaj o izvršenju Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za 2020. godinu
6.    Odluka o raspodjeli sredstava iz stavke „ Transfer za mlade“ Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za 2021.god.
7.    a)  Odluka o razrješenju članova Općinske izborne komisije, b)  Odluka o  imenovanju članova OIK
8.    Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture općine Jablanica za 2021.g.
9.    Izvještaj o stanju imovine Općine Jablanica
10.    Izvještaj o radu Općinskog vijeća Jablanica za 2020. g. sa Informacijom o  realizaciji Programa rada OV za 2020.g.
11.    Izvještaj o radu komisija OV-a za 2020.g.
12.    Izvještaj o radu Općinskog načelnika i službi za 2020. godinu sa Izvještaj o radu inspektora za 2020.godinu i Izvještaj o upravnom rješavanju u Službama Općine Jablanica  za 2020. godinu
13.    Izvještaj o radu Općinskog javnog pravobranilaštva Jablanica za 2020.g.  
14.    a) Izvještaj o radu JU Centra za socijalni rad  i Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2020. godinu
b)Program rada JU Centar za socijalni rad za 2021. godinu sa Program soc. zaštite stanov. općine Jablanica
15.    Izvještaj o radu Doma zdravlja Jablanica i Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2020.g.
16.    Izvještaj o radu JP “RTV Jablanica” d.o.o. Jablanica i Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2020.g.
17.    Izvještaj o radu JU Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica i Izvještaj o radu UO za 2020.g.
18.    Izvještaj o radu JP „Sportski centar Jablanica“ d.o.o. i Izvj. o radu Radne grupe OV-a i NO za 2020.g.
19.    Izvještaj o radu JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica i Izvještaj o radu UO za 2020.g.
20.    Izvještaj o radu školskih odbora i Upravnog odbora Pčelica za 2020.godinu
21.    Izvještaj o radu Sportskog saveza Jablanica za 2020. godinu
22.    a) Odluka o davanju na privremeno upravljanje i održavanje Gravitacionog vodovoda Šanica
      b) Odluka o davanju na privremeno korištenje komunalne opreme
23.    Odluka o načinu korištenja poslovnih prostorija –davanje saglasnosti
24.    Cjenovnik tržno-pijačnih usluga – davanje saglasnosti
25.    Odluka o načinu i uslovim prodaje nekretnine neposrednom pogodbom u užem gradskom području
26.    Rasprava o Inicijat. vijećnika  Idriza Čilić, donošenje–Plan asfaltiranja puta Krstac-Štrbine-Dobrigoš.-Topalov G.
27.    Rasprava o informacijama