ZAKAZANA 37. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Na osnovu člana 18. stav 2.  i  člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća  Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”,  broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16), Predsjedavajući Općinskog vijeća Jablanica Mate Mijić sazvao je XXXVII (37) sjednicu Općinskog vijeća Jablanica.

Sjednica će se održati  u četvrtak, 27.02.2020. godine u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati.
Za sjednicu je  predložen  slijedeći Dnevni red.

1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3.    Odluka o usvajanju Nacrta izmjena Urbanističkog  plana Jablanica
4.    Odluka o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području Općine Jablanica
5.    Izvještaj o radu Općinskog vijeća Jablanica za 2019. godinu sa Informacija o  realizaciji Programa rada Općinskog vijeća za 2019.g.
6.    Izvještaj o radu komisija OV-a za 2019.g.
7.    Izvještaj o radu Općinskog načelnika i službi za 2019. godinu
8.    Izvještaj o radu Općinskog javnog pravobranilaštva Jablanica za 2019.g.  
9.    Izvještaj o radu Doma zdravlja Jablanica i Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2019.g.
10.    Izvještaj o radu JP “RTV Jablanica” d.o.o. Jablanica i Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2019.g.
11.    Izvještaj o radu JU Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica i Izvještaj o radu UO za 2019.g.
12.    Izvještaj o radu JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica i Izvještaj o radu UO za 2019.g.
13.    Rasprava o informacijama