Obavještenje o PJN, broj: 753-7-3-69-3-25/21 od 07.10.2021. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 15/21 – Rekonstrukcija zgrade osnovne škole u MZ Slatina – Obavještenja o nabavci broj:  753-7-3-69-3-25/21 od 07.10.2021. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-11-2033/21
Jablanica, 07.10.2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Šabanović, s.r.