ODRŽANA 37. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Sjednica je održana u četvrtak 29.02.2024. godine, u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 09,00 sati, a završena u 12,00 sati. Sjednici je  prisustvovalo 17 vijećnika
Na sjednici je utvrđen slijedeći: D N E V N I   R E D

AD1. Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
AD2. Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
AD3. Odluka o raspodjeli sredstava „Transfer za mlade“ iz Budžeta– Proračuna Općine Jablanica za 2024. godine -donesena
AD5. Odluka o zbrinjavanju animalnog otpada -donesena
AD6. Odluka o pristupanju izradi digitalnog katastra komunalnih uređaja-donesena
AD7. Rasprava o informaciji o stanju u oblasti unutrašnjih poslova na području općine Jablanica-vođena rasprava