ODRŽANA 6. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Sjednica je održana u srijedu 28.04.2021. godine, u Kino-sali, sa početkom u 09,00 sati a završena u  15,45 sati. Sjednici je prisustvovalo 19 vijećnika. 

Na sjednici je usvojen  slijedeći   Dnevni red:
AD1 Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
AD2 Informacija o realizaciji zaključaka OV-a-donesen Zaključak
AD3 Odluka o bratimljenju Općine Jablanica  i Općine Badžilar (Bagcilar)-donesena uz Zaključak
AD4 Odluka o izmjeni Odluke o regulisanju saobraćaja na području Općine Jablanica-donesena
AD5 Odluka o grobljima i  haremima na području općine Jablanica– Utvrđen Nacrt Odluke uz sprovođenje javne rasprave u trajanju od 90 dana
AD6 Plan upravljanja otpadom – Usvojen Nacrt Plana uz sprovođenje javne rasprave u trajanju od 90 dana
AD7 Odluka o imenovanju Komisije za nadzor realizacije Strateškog plana razvoja općine Jablanica- donesena
AD8 Odluka o imenovanju predsjednika Općinske izborne komisije Jablanica-donesena
AD9
a) Odluka o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje Nadzornog odbora JP „Sportski centar Jablanica“ – donesena, data saglasnost
b) Odluka o imenovanju konkursne komsije za imenovanje Nadzornog odbora JP „Sportski centar Jablanica“- donesena
AD10 Odluka o davanju u zakup poslovnih prostorija u sportskoj dvorani-donesena
AD11 Zaključak o odbijanju ponude za otkup nekretnine na području KO Sovići i KO Risovac- donesen zaključak
AD12 Zaključak o odbijanju ponude za otkup suvlasničkog dijela na nekretnini-donesen zaključak
AD13 Zaključci o odbacivanju ponuda za kupovinu nekretnine- Nisu donešeni
AD14 Rasprava o informacijama-vođena rasprava