ODRŽANA 4. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Sjednica je održana u petak 26.02.2021. godine, u Sali za sastanke Podružnice HE na Neretvi (iznad restorana), sa početkom u 09,30 sati, a završila u 16,00 sati. Sjednici je prisustvovalo 19 vijećnika.

Na sjednici je usvojen Dnevni red:

AD1 Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
AD2 Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
AD3
a) Budžet – Proračun Općine Jablanica za 2021. godinu-usvojen Budžet za 2021. godinu
b) Odluka o izvršenju Budžeta– Proračuna Općine Jablanica za 2021. godinu – donešena
c) Operativni plan implementacije Integralne strategije razvoja općine Jablanica za 2021.g. sa programom realizacije kapitalnih investicija – donešen
AD4 Program rada Općinskog vijeća Jablanica za 2021. godinu-donešen
AD5 Program rada Općinskog načelnika za 2021.g.-donešen
AD6 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji i davanju u zakup poslovnih prostorija-donešena
AD7 Odluka o načinu korištenja poslovnih prostorija –davanje saglasnosti-donešena, data saglasnost
AD8 Odluka o raspodjeli sredstava - transfer za sport iz Budžeta-Proračuna Općine Jablanica za period januar-april 2021.godine-donešena
AD9 Odluka o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području Općine Jablanica-donešena
AD10
a)Odluka o imenovanju Komisije za rješavanje stambenih pitanja boračkih populacija u 2021.godini-donešena
b)Odluka o imenovanju Vijeća za implementaciju-donešena
AD11 Plan korištenja javnih površina na području općine Jablanica za 2021.g. –donešen plan
AD12 Rasprava o informacijama