ODRŽANA 3. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Sjednica je održana u pondjeljak 15.02.2021. godine, u Kino-sali, sa početkom u 09,00 sati, a završena u 9,50 sati. Sjednici prisustvovalo svih 19 vijećnika.

D N E V N I   R E D


AD1 Odluka o dodjeli općinskih javnih priznanja u 2021.g.-donesena
AD2 Odluka o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje članova i predsjednika Općinske izborne komisije Jablanica - donesena
AD3 Odluka o razrješenju zamjenskog člana Općinske izborne komisije Jablanica - donesena