ODRŽANA 22. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Sjednica je održana 26.10.2022. godine (srijeda), u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 09,00 sati, a završena u 11,39 sati. Sjednici je proisustvovalo 19 vijećnika.

Na sjednici je utvrđen  Dnevni red:
1. Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2. Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3. Odluka o visini i broju stipendija Općine Jablanica za akademsku – školsku 2022./2023. godinu – prijedlog-donesena
4. Odluka o imenovanju Komisije za stipendije -donesena
5. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju 10(20)kV priključnog dalekovoda i izgradnju stubne transformatorske stanice STS 10 (20)/0,4 kV „Ravna II“ – donesena
6. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju 10 (20) kV kablovske podzemne veze TS Ivan Krst I – Donja Jablanica i TS Ivan Krst I- Komadinovo vrelo-donesena
7. Rasprava o informacijama-vođena rasprava o informacijama