ODRŽANA 20. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Sjednica je održana u utorak 30.08.2022.godine u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 09,00 sati, a završena u 18,20 sati.

Sjednici je prisustvovalo 18 vijećnika. Na sjednici je utvrđen Dnevni red:

1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3.    Odluka o izmjeni Odluke o radnom vremenu trgovačkih, ugostiteljskih obrtničkih i srodnih radnji i djelatnosti na području općine Jablanica – donešen Nacrt uz provođenje javne rasprave u trajanju od 45 dana.
4.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na promet nekretnina – donesena
5.    Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanja na upražnjene pozicije u reguliranim organima  Općine Jablanica -donesena
6.    Odluka o visini i broju stipendija Općine Jablanica za akademsku – školsku 2022./2023. godinu - povučena sa dnevnog reda
7.    Odluka o imenovanju Komisije za stipendije – povučena sa dnevnog reda
8.    Odluka o usvajanju Platforme za mir 2022. – 2023. godine i Plan aktivnosti za implementaciju Platforme za mir 2022.-2023. godine – donesena
9.    Odluka o usvajanju Vizije razvoja mjesnih zajednica Općine Jablanica – utvrđen Nacrt uz provođenje javne rasprave u trajanju do 30 dana
10.    Izvještaj o izvršenju Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za period I-VI 2022. godinu-nije usvojen
11.    Izvještaj o radu Općinskog javnog pravobranilaštva Jablanica za period I-VI 2022. godine-usvojen
12.    Izvještaj o upravnom rješavanju u Službama Općine Jablanica  za period I-VI 2022. godine-usvojen
13.    Izvještaj o radu inspekcija za  period I-VI 2022. godine-usvojeni izuzev izvještaja komunalnog inspektora
14.    Izvještaj o radu JP „Sportski centar Jablanica“ d.o.o. Jablanica i Izvještaj o radu Radne grupe OV-a i Nadzornog odbora za  period I-VI 2022. godine-usvojeni
15.    Izvještaj o radu Doma zdravlja Jablanica i Izvještaj o radu Upravnog odbora za  period I-VI 2022. godine-usvojeni
16.    Izvještaj o radu JP “RTV Jablanica” d.o.o. Jablanica i Izvještaj o radu Nadzornog odbora za period I-VI 2022. godine-usvojeni
17.    Izvještaj o radu JU Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica i Izvještaj o radu Upravnog odbora za  period I-VI 2022. godine-usvojeni
18.    Izvještaj o radu JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica i Izvještaj o radu Upravnog odbora za period I-VI 2022. godine-usvojeni
19.    Zaključak o davanju saglasnosti u postupku dodjele koncesije po zahtjevu „VILAMONT” d.o.o. Jablanica – nije data saglasnost
20.    Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju kablovske veze „Šljunkara-Heldovište” i STS „Čehari” - donesena
21.    Rasprava o inicijativi vijećnika Ibrahima Dune Čilića za donošenje Odluke o trajnoj zabrani izgradnje malih hidoelektrana (MHE) na području Općine Jablanica-donesena
22.    Rasprava o informacijama-vođena rasprava