ODRŽANA 2. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Sjednica je održana  u petak 29.01.2021. godine  u Kino-sali, sa početkom u 09,00 sati, a završena u 16,30 sati. Sjednici je prisustvovalo 19 vijećnika.

Na sjednici je usvojen   s l i j e d e ć i

D N E V N I   R E D

AD1 Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
AD 2 Odluka o imenovanju radnih tijela i komisija Općinskog vijeća-donesena odluka o imenovanju komisija
a)    Komisija za budžet i društveni nadzor-donesena odluka o imenovanju
b)    Komisija za Mjesne zajednice, pitanja mladih i saradnju-donesena odluka o imenovanju
c)    Komisija za ljudska prava, boračka i socijalna pitanja i predstavke građana-donesena odluka o imenovanju
d)    Komisija za prostorno uređenje i ekologiju-donesena odluka o imenovanju
e)    Komisija za javna priznanja-donesena odluka o imenovanju
f)    Etička komisija časti-donesena odluka o imenovanju
g)    Radna grupa koja vrši ovlaštenja skupštine u JP "Sportski centar Jablanica" d.o.o. Jablanica-donesena odluka o imenovanju  radne grupe
AD3 Odluka o donošenju i sprovođenju Ciljanih izmjena i dopuna Regulacionog plana „Gradski centar 1“ - donesena
AD4 Odluka o donošenju i sprovođenju Ciljanih izmjena i dopuna Regulacionog plana „Gradski centar 2“ - donesena
AD5 Budžet– Proračun Općine Jablanica za 2021. godinu – utvrđen Nacrt, uz provođenje javne rasprave u trajanju od 15 dana
AD6 Odluka o izvršenju Budžeta– Proračuna Općine Jablanica za 2021.godinu –utvrđen Nacrt, uz provođenje javne rasprave u trajanju od 15 dana
AD7 Operativni plan implementacije Integralne strategije razvoja općine Jablanica za 2021.g. sa programom realizacije kapitalnih investicija – utvrđen Nacrt, uz provođenje javne rasprave u trajanju od 15 dana
AD8 Plan kapitalnih investicija Općine Jablanica za period  2021.g.-2023.g. -data saglasnost
AD9 Odluka o utvrđivanju novčane naknade za pomoć u prehrani djeteta do šest mjeseci i dodatnu prehranu za majke dojilje u 2021.g.-donesena
AD10 Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene iz prethodne godine 1 m2 korisne stambene površine na području općine Jablanica.-donesena
AD11 Odluka o utvrđivanju visine naknade za preuzeto građevinsko zemljište -donesena
AD12 Odluka o finansiranju političkih subjekata iz Budžeta općine Jablanica za 2021.godine-donesena
AD13 Odluka o visini naknade za rad članova Općinske izborne komisije Jablanica za 2021.godinu-donesena
AD14 Odluka o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi –donesena
AD15 Odluka o radu i održavanju pijace- donesena
AD16 Program obavljanja komunalnih djelatnosti iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje za 2021.g. –donesen Program
AD17 Plan i program redovnog održavanja i zaštite lokalnih puteva za 2021.g. – davanje saglasnosti- data saglasnost
AD18 Zaključak o saglasnosti o interesu Općine Jablanica za dodjelom koncesije preduzeću „Granit” d.o.o. Jablanica – u stečaju-donesen zaključak
AD19 Rasprava o informacijama