ODRŽANA 19. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA


Sjednica je održana u utorak,  05.07.2022. godine u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 09,00 sati, a završena u 15,50 sati. Sjednici je prisustvovalo 18 vijećnika.

Na sjednici je utvrđen slijedeći: D N E V N I   R E D

 

1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a- donesen zaključak
3.    Odluka o raspodjeli sredstava iz oblasti kulture iz budžeta-proračuna općine Jablanica za 2022. godinu.- donesena
4.    Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju 10(20) kV kablovske podzemne veze „TS Grad IV-TS Grad I“ – donesena
5.    Odluka o privremenom finansiranju sporta u općini Jablanica za period august - septembar 2022.godine - donesena
6.    Pravilnik o kriterijima za sufinansiranje javnog interesa u oblasti sporta iz Budžeta Općine Jablanica – donsen uz Zaključak
7.    Izmjena i dopuna Cjenovnika JP „ Sportski centar Jablanica“ d.o.o. Jablanica – data saglasnost
8.    Rasprava o inicijativi Kluba vijećnika OO SDP Jablanica – nezavisna vijećnica Adisa Zukić za uvođenje mehanizma za pružanje besplatne pravne pomoći-usvojena inicijativa
9.    Rasprava o inicijativi Kluba vijećnika OO SDA Jablanica za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na promet nekretnina-usvojena inicijativa  
10.    Rasprava o inicijativi Kluba vijećnika OO SDA Jablanica za donošenje Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanja na upražnjenje pozicije u reguliranim organima Općine Jablanica
-usvojena inicijativa
11.    Rasprava o informacijama-vođena rasprava