ODRŽANA 18. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Sjednica je održana u četvrtak 26.05.2022. godine u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 09,00 sati, a završena u 16,20 sati. Sjednici je prisustvovalo 17 vijećnika.

Na sjednici je utvrđen Dnevni red:

1. Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2. Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3. Odluka o komunalnom redu – utvrđenen nacrt uz sprovođenje javne rasprave od 90 dana
4. Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama i za projekte mladih, iz Budžeta Općine Jablanica za 2022. godinu –po LOD metodologiji – donesena
5. Pravilnik o kriterijima za sufinansiranje javnog interesa u oblasti kulture iz budžeta Općine Jablanica - donesen
6. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju/izmještanje željezno-rešetkastog stuba na trasi dalekovoda „Granit-Bukov pod“ – donesena
7. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju infrastrukturne bazne stanice mobilne telefonije na području Risovca - donesena
8. Zaključak o davanju mišljenja i saglasnosti u vezi Zaključka Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, broj: 01-1-02-1093/22 od 26.04.2022. godine – donešen zaključak, nije data saglasnost
9. Zaključak o davanju saglasnosti u postupku dodjele koncesije po prijedlogu S.D. „EKO-FISH” Jablanica – donešen zaključak,
10. Rasprava o inicijativi Kluba vijećnika OO SDP BiH Jablanica i nezavisne vijećnice Adise Zukić za izmjenu Odluke o radnom vremenu trgovačkih, ugostiteljskih obrtničkih i srodnih radnji i djelatnosti na području općine Jablanica-inicijativa prihvaćena, donesen zaključak
11. Rasprava o inicijativi Kluba vijećnika OO SDA Jablanica za donošenje Odluke i Plana/Programa za izgradnju sportskog strelišta na području općine Jablanica-prihvaćena Inicijativa
12. Rasprava o inicijativi vijećnika OO SDA Jablanica Kenana Biserovića za donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli na korištenje poslovnih prostorija bez naknade- prihvaćena Inicijativa
13. Rasprava o informacijama-vođena rasprava, donesen zaključak