ODRŽANA 17. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Sjednica je održana u četvrtak 28.04.2022. godine, u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 09,00 sati, a završena u 13,20  sati . Sjednici je prisustvovalo 19  vijećnika. Na sjednici je utvrđen slijedeći:

Dnevni red

1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a - vođena rasprava donešen zaključak
2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a-donesen zaključak
3.    Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta/Proračuna Općine Jablanica za 2022. godinu - donesena
4.    Pravilnik o kriterijima za sufinansiranje javnog interesa u oblasti kulture iz budžeta Općine Jablanica – usvojen Nacrt uz provođenje javne rasprave u trajanju od 15 dana
5.    Izvještaj o ostvarenju Operativnog plana implementacije Strategije razvoja općine Jablanica za 2021. godinu -usvojen
6.    Zaključak o potvrđivanju imenovanja Općinskog javnog pravobranioca Općine Jablanica -donesen
7.    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju javnog interesa broj: 02-02-1737-14/20-XLI od 26.08.2020. godine -donesena
8.    Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju kablovske transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV „GOSTOVIŠĆE I“ u naselju Lug, Općina Jablanica - donesena
9.    Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju priključnog kablovskog 10(20) kV voda za STS 10(20)/0,4 kV „Ostrožac IV“ i izgradnja stubne transformatorske stanice STS 10(20)/0,4 kV „Ostrožac IV“ - donesena
10.    Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju niskonaponske mreže na transformatorskom području Gornja Kolonija I, za kulturno-edukativni objekat Medžlisa IZ Jablanica - donesena
11.    Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dalekovoda 10(20) kV Doljani-Risovac (TS Borovnik – Ledine) - donesena
12.    
a) Sporazum o međusobnom razumijevanju između upravitelja groblja i vjerske zajednice na Gradskom groblju „Harem Jasen“ – data saglasnost na nacrt Sporazuma
b) Sporazum o međusobnom razumijevanju između upravitelja groblja i crkve na Gradskom groblju „Jarišta“ - data saglasnost na nacrt Sporazuma
c) Sporazum o međusobnom razumijevanju između upravitelja groblja i crkve na Gradskom groblju „Jarišta“ - data saglasnost na nacrt Sporazuma
13.    Zaključak o intenziviranju saradnje sa dijasporom – donesen zaključak
14.    Rasprava o Inicijativi vijećnika Ibrahima Dune Čilića i Nihada Širića za rekonstrukciju, uređenje i proširenje dječijih igrališta u gradskom parku-usvojena Inicijativa
15.    Rasprava o informacijama-vođena rasprava