ODRŽANA 15. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Sjednica je održana u ponedjeljak 28.02.2022. godine, u Kino-sali, sa početkom u 09,30 sati, a završena u 13,00 sati. Sjednici je prisustvovalo 18 vijećnika.

Prije početka sjednice verifikovan je mandat vijećnici Almi Gabela umjesto vijećnika Jasmina Zahirovića iz stranke SDA. Na sjednici je utvrđen D N E V N I R E D:

AD1 . Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
AD2. Informacija o realizaciji zaključaka OV-a sa prethodne sjednice OV-a
AD3. Deklaracija o osudi Ruske Federacije o agresiji na Ukrajinu-nije usvojena
AD4. Odluka o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području Općine Jablanica - donesena
AD5. Odluka o raspodjeli sredstava iz stavke „Transfer za mlade“ Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za 2022. godinu - donesena
AD6. Izvještaj o radu Općinskog vijeća Jablanica za 2021. godinu sa Informacijom o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća za 2021. godinu-usvojen
AD7. Izvještaj o radu Komisija OV-a za 2021. godinu-usvojeni izvještaji svih komisija
AD8. Odluka o izmjeni odluke o komunalnoj naknadi-donesena
AD9. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dijela 10(20)kV kablovske podzemne veze „TS Grad I-TSGostovišće I“ - donesena
AD10. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dijela 10(20)kV kablovske podzemne veze „TS Granit I – TS Industrijska zona Šljunkara“ - donesena
AD11. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva - Proho Remzo – doneseno rješenje
AD12. Rasprava o Zahtjevu Općinskog načelnika za preispitivanje Zaključka OV-a broj: 02-02-205--13/22-14- Nakon preispitivanja, Zaključak ostao na snazi
AD13. Rasprava o inicijativi vijećnika Čilić Idriza za donošenje odluke o izgradnji sale za vjenčanja-donesen Zaključak o usvajanju inicijative za izgradnju sale za vjenčanja
AD14. Rasprava o informacijama-vođena rasprava, donesen Zaključak