ODRŽANA 14. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Sjednica je održana u četvrtak 27.01.2022. godine, u Kino-sali, sa početkom u 09,00 sati, a završena u 11,50 sati. Sjednici je prisustvovalo 17 vijećnika.


Na sjednici je utvrđen slijedeći Dnevni red:

1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a  donesenih u 2021. godini
3.    Odluka o dodjeli općinskih javnih priznanja u 2022. godine – donesena
4.    Odluka o finansiranju političkih subjekata iz Budžeta općine Jablanica za 2022. godinu-donesena
5.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosiocaizvršne funkcije i savjetnika u organu zakonodavne i izvršne vlasti, kao i pravu na naknade vijećnicima OV-a Općine Jablanica.- donesena
6.    Odluka o izmjenama idopunama Budžeta/proračuna općine Jablanica za 2022. godine-donesena
7.    Odluka o visini naknade za rad članova Općinske izborne komisije Jablanica za 2022. godinu- donesena
8.    Odluka o utvrđivanju naknade RVI I grupe 100 % u 2022. godine - donesena
9.    Odluka o utvrđivanju novčane naknade za prevoz djece sa autizmom u 2022. godine-donesena
10.    Odluka o utvrđivanju novčane naknade za pomoć u prehrani djeteta do šest mjeseci i dodatnu prehranu za majke dojilje u 2022. godine - donesena
11.    Odluka o utvrđivanju novčane naknade za osobe na hemodijalizi u 2022. godine - donesena
12.    Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene iz prethodne godine 1m2 korisne stambene površine na području općine Jablanica - donesena
13.    Odluka o utvrđivanju visine naknade za preuzeto građevinsko zemljište - donesena
14.    Plan i program redovnog održavanja i zaštite lokalnih puteva za 2022. g. – data saglasnost
15.    Rasprava o informacijama-vođena rasprava