ZAKAZANA 25. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Na osnovu člana 18. stav 2. i člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16), Predsjedavajući Općinskog vijeća Emir Muratović sazvao je 25. Sjednicu Općinskog vijeća Jablanica. Sjednica će se održati u utorak,  31.01.2023. godine u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 09,00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći Dnevni red:

1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a donesenih u 2022. godini
3.    Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za izbor, imenovanja i mandatno-imunitetska pitanja – prijedlog
4.    Odluka o dodjeli općinskih javnih priznanja u 2023. godini – prijedlog
5.    Odluka o finansiranju političkih subjekata iz Budžeta općine Jablanica za 2023. godinu – prijedlog
6.    Odluka o visini naknade za rad članova Općinske izborne komisije Jablanica za 2023. godinu – prijedlog
7.    Odluka o utvrđivanju naknade RVI I grupe sa 100 % vojnog invaliditeta u 2023. godini
8.    Odluka o utvrđivanju novčane naknade za pomoć u prehrani djeteta do šest mjeseci i dodatne prehrane za majke dojilje u 2023. godine – prijedlog
9.    Odluka o utvrđivanju novčane naknade za prevoz djece sa autizmom u 2023. godini – prijedlog
10.    Odluka o utvrđivanju novčane naknade za osobe oboljele od celijakije u 2023.godini – prijedlog
11.    Odluka o utvrđivanju novčane naknade za osobe na hemodijalizi u 2023. godini – prijedlog
12.    Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene iz prethodne godine 1 m2 korisne stambene površine na području općine Jablanica – prijedlog
13.    Odluka o utvrđivanju visine naknade za preuzeto građevinsko zemljište  - prijedlog
14.    Zaključak o odbijanju ponude za otkup zemljišta- prijedlog
15.    Zaključak o odbijanju ponude za otkup suvlasničkog dijela zemljišta – prijedlog
16.    Odluka o načinu korištenja poslovnih prostorija – davanje saglasnosti
17.    Plan korištenja javnih površina na području općine Jablanica za 2023.godinu – prijedlog
18.    Plan i program redovnog održavanja i zaštite lokalnih puteva za 2023. godinu – davanje saglasnosti
19.    Plan implementacije Plana upravljanja otpadom za 2023. godinu – prijedlog
20.    Rasprava o inicijativi Kluba vijećnika Đemal Macić i Amira Mursel-Čilić za izradu Odluke o proglašenju najbolje podružnice MZ i savjeta MZ Općine Jablanica
21.    Rasprava o inicijativi Kluba vijećnika Đemal Macić i Amira Mursel-Čilić za izmjenu Odluke o stipendijama