Svečana sjednica u povodu 1. marta, Dana nezavisnosti BiH

Na osnovu člana 70. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica  broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16),  sazivam

SVEČANU SJEDNICU
Općinskog vijeća Jablanica
u povodu 1. marta - Dana nezavisnosti BiH

U povodu obilježavanja 1. marta Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine održat će se Svečana sjednica Općinskog vijeća općine Jablanica.

Svečana sjednica će se održati u četvrtak 29.02.2024. godine u Kino Sali sa početkom u 19,00 sati.
Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine obilježit će se i obilaskom spomen obilježja u Jablanici:

01.03.2024. godine
•10,00 sati - Harem Jasen;
•10,30 sati - Partizansko groblje;
•10,45 sati - Spomenik poginulim policajcima SJB Jablanica;  
•11,00 sati - Spomen - obilježje civilnim žrtvama rata;
•11,15 sati - Centralno spomen obilježja šehidima, poginulim nestalim i umrlim borcima odbrambeno - oslobodilačkog rata "92-95";   
•11,30 sati  - Spomenik jablaničkim prvoborcima u Gradskom parku.

PREDSJEDAVAJUĆI
Emir Muratović, BA ing.građ.