Obavijest za vlasnike ugostiteljskih radnji sa područja općine Jablanica

Obavještavaju se vlasnici ugostiteljskih radnji sa područja općine Jablanica da je u skladu sa Javnim pozivom ovlaštenim pravnim licima za ugradnju uređaja (limitatora - graničnika zvuka) za reprodukciju muzike do nivoa propisane dopuštene buke u ugostiteljskim objektima odabrana ovlaštena obrtnička radnja Elektroničar „MUSICWORKSHOP“, sa poslovnim sjedištem u ulici Hadžialića ograda III/26, općina Bugojno, da može vršiti limitiranje uređaja za reproduciranje muzike u ugostiteljskim objektima, salonima za zabavu, disko klubovima i drugim objektima na nivo dopuštene buke na prostoru općine Jablanica, a u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke („Službene novine HNK“, broj: 6/18).

Prilog:

Ovlaštenje