OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI

Obavještavaju se građani, udruženja građana, javna preduzeća i ustanove, pravna i fizička lica, političke organizacije i svi zainteresovani subjekti, da je u skladu sa Odlukom o usvajanju Nacrta izmjena Regulacionog plana Jablaničko jezero na potezu „Vila – Viseći most“ br.: 02-02-941-2/23-28 od 28.04.2023.godine, otvorena javna rasprava počev od 28.04.2023. godine do 13.05.2023. godine o:

Nacrtu izmjena Regulacionog plana Jablaničko jezero na potezu „Vila viseći most“.

Nacrt je javno izložen na oglasnoj tabli Općine Jablanica, kao i na Web stranici Općine Jablanica (www.jablanica.ba),  a može se dobiti na uvid u Općini Jablanica – Šalter sala.
Centralna javna rasprava o navedenom Nacrtu održat će se dana 11.05.2023. godine (četvrtak) u Sali za sjednice općine Jablanica, sa početkom u 11,00 sati.

Vaše prijedloge, primjedbe i sugestije vezane za ovaj Nacrt izmjena Regulacionog plana Jablaničko jezero na potezu „Vila viseći most“ u Općini Jablanica po mogućnosti uz obrazloženje i u pismenoj formi, dostavite u Šalter salu općine Jablanica, ili putem pošte na adresu Općina Jablanica, ul. Pere Bilića 15  zaključno sa 13.05.2023. godine.
Izuzetno Služba će prihvatiti kao blagovremene primjedbe koje budu dostavljene neposredno  u Šalter salu općine Jablanica na dan 15.05.2023. godine

Ovim putem pozivamo vas da se uključite u ove aktivnosti, kako davanjem pismenih primjedbi i sugestija, tako i vašim direktnim učešćem na centralnoj javnoj raspravi.

Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje,
zaštitu okoline i stambeno-komunalne poslove

Materijale za Javnu raspravu možete preuzeti na ovom linku.