JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJAVA ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Na osnovu člana 51. stav 1. i  2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine HNK, broj: 8/13) i tačke IX Odluke Općinskog vijeća Jablanica o raspisivanju Javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području općine Jablanica, (Službeni glasnik općine Jablanica, broj: 2/22),  komisija za provedbu Javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta, objavljuje


J A V N I   P O Z I V
ZA PRIKUPLJANJE PRIJAVA ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG
ZEMLJIŠTA