ZAKAZANA 30. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Na osnovu člana 18. stav 2. i člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16),  Predsjedavajući Općinskog vijeća Emir Muratović sazvao je  30.  sjednicu Općinskog vijeća Jablanica. Sjednica će se održati dana 27.06.2023. godine (utorak), u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 09,00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći
DNEVNI RED


1. Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2. Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3. Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta/Proračuna Općine Jablanica za 2023. godinu – prijedlog
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Budžeta/ Proračuna Općine Jablanica za 2023. godinu - prijedlog
5. Odluka o donošenju i provođenju izmjene Regulacionog plana Jablaničko jezero na potezu „Vila – Viseći most“ – prijedlog
6. Odluka o dopuni Odluke o prodaji i davanju u zakup poslovnih prostorija – prijedlog
7. Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama i za projekte mladih iz Budžeta/Proračuna Općine Jablanica za 2023. godinu - prijedlog
8. Odluka o raspodjeli sredstava iz oblasti kulture iz Budžeta/Proračuna Općine Jablanica za 2023. godinu – prijedlog
9. Odluka o visini cijene usluge vodosnadbijevanja - prijedlog
10. Odluka o visini i broju stipendija Općine Jablanica za akademsku – školsku 2023./2024. godinu - prijedlog
11. Odluka o imenovanju Komisije za stipendije – prijedlog
12. Odluka o privremenom imenovanju predsjednika Nadzornog odbora JP „Sportski centar Jablanica“ d.o.o. Jablanica - prijedlog
13. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za javna priznanja - prijedlog 14.Rasprava o informacijama