Vanredna sjednica Općinskog vijeća

Općinsko vijeće Jablanica zakazalo je vanrednu sjednicu koja će se održati u srijedu 9.08.2023- godine sa početkom u 9,00 sati.

Poziv za sjednicu sa dnevnim redom u prilogu.