Javni oglas za prijem stručnog saradnika za socijalni rad u mjesnim zajednicama i ostvarivanje prava iz oblasti porodice sa djecom u radni odnos na neodređeno vrijeme u JU Centar za socijalni rad Jablanica