PREKINUTA 27. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, NASTAVAK U UTORAK 4.4.2023.

Sjednica je održana u četvrtak 30.03.2023. godine, u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 09,00 sati, a prekinuta  u 17,25 sati.

Završena je 21 tačka Dnevng reda. Nastavak sjednice zakazan za utorak 4.4.2023. u 9,00 sati. Sjednici je prisustvovalo 19 vijećnika. Na sjednici je utvrđen slijedeći Dnevni red:
AD1. Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
AD2. Informacija o realizaciji zaključaka OV-a-donesena dva zaključka
AD3. Odluka o izmjeni Odluke o radnom vremenu trgovačkih, ugostiteljskih, obrtničkih i srodnih radnji i djelatnosti Općine Jablanica – nije donesena
AD4. Odluka o usvajanju Završnog računa Općine Jablanica za 2022. godinu - donesena
AD5. Izvještaj o izvršenju Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za 2022. godinu- nije donesena odluka o usvajanju Izvještaja
AD6. Odluka o izmjenama Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostora u objektu Sportske dvorane u Jablanici-donesena
AD7. Odluka o imenovanju Komisije za rješavanje stambenih pitanja boračkih populacija u 2023. godini –povučen prijedlog Odluke
AD8. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju priključnih kablovskih podzemnih veza i kablovske transformatorske stanice - donesena
AD9. Zaključak o odbijanju ponude za otkup dijela zemljišta - donešen
AD10. a) Izvještaj o radu JU Centra za socijalni rad i Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2022. godinu-usvojeni
b) Program rada JU Centar za socijalni rad za 2023. godinu sa Programom socijalne zaštite stanovništva općine Jablanica-prihvaćen
AD11. Izvještaj o realizaciji propisanih preporuka datih od strane Generalnog revizora u Izvještaju o finansijskoj reviziji u Općini Jablanica za 2020. godinu-nije usvojen
AD12. Izvještaj o stanju imovine Općine Jablanica-usvojen
AD13. Izvještaj o ostvarenju Plana implementacije Plana upravljanja otpadom za 2022. godinu-nije usvojen
AD14. Izvještaj o radu Općinskog javnog pravobranilaštva Jablanica za 2022. godinu-usvojen
AD15. Izvještaj o radu JP „Sportski centar Jablanica“ d.o.o. i Izvještaj o radu Radne grupe OV-a i Nadzornog odbora za 2022. godinu-usvojeni
AD16. Izvještaj o radu Doma zdravlja Jablanica i Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2022. godinu-usvojeni
AD17. Izvještaj o radu JP “RTV Jablanica” d.o.o. Jablanica i Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2022.g.-usvojeni
AD18. Izvještaj o radu JU Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica i Izvještaj o radu UO za 2022. godinu-usvojeni
AD19. Izvještaj o radu JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica i Izvještaj o radu UO za 2022. godinu-usvojeni
AD20. Izvještaj o radu Sportskog saveza Jablanica za 2022. godinu-usvojen
AD21. Izvještaj o radu školskih odbora i Upravnog odbora JU Dječije obdanište Pčelica za 2022. godinu-usvojeni


AD22. Rasprava o inicijativi Kluba vijećnika SDA Jablanica za donošenje Odluke o donaciji/pomoći Republici Turskoj za saniranje štete nastale prirodnim nepogodama (zemljotresima)
AD23. Rasprava o inicijativi Komisije za budžet i društveni nadzor za donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju budžeta Općine Jablanica za 2023. godinu
AD24. Rasprava o informacijama