Civilna zaštita

Općina Jablanica ima izrađenu studiju procjene ugroženosti, prema kojoj najveći rizik predstavljaju požari, klizišta i površine pod minama.
Registrovane štete kao posljednica prirodnih nepogoda, klizišta i požara, u posljednjih pet godina iznose 1.598.132,85 KM.

Najveći iznos se odnosi na štete uzrokovane požarima, prvenstveno požarima na otvorenom, u kojima najviše stradaju šumski resursi. Tako je u periodu 2013-2017.g. usljed požara na otvorenom uništeno  442 ha šumske površine. Na sreću, nisu zabilježene ljudske žrtve kao posljedica ovih požara.

U svrhu prevencije, odnosno sanacije djelovanja procijenjenih rizika na području općine Jablanica, u periodu 2014-2018. godina implementirane su slijedeće aktivnosti u okviru strateških intervencija: 
•    2014. godine nabavljeno je vatrogasno vozilo marke RENAULT, namjenjeno za gašenje šumskih požara,
•    Vlada HNK je dala na korištenje dva nova vatrogasna vozila i to:
-    2015. godine vozilo VOLKSWAGEN T5, opremljeno visokotlačnim uređajem za brze intervencije i setom alata za spašavanje unesrećenih u saobraćajnim nesrećama.
-    2018. godine vozilo VOLKSWAGEN KRAFTER SZN 2Z, namjenjeno za brze intervencije.
•    2017. godine izvršena je nabavka vatrogasne cisterne marke MAN TGM M05 zapremine 7500 litara.
•    2018. godine Ministarstvo za šume Republike Turske je Općini Jablanica doniralo vatrogasna vozila i opremu u vrijednosti preko 400.000,00 KM:
-    vatrogasno vozilo marke MAN M05,
-    vozilo pick-up opremljeno visokotlačnim uređajem za brze intervencije,
-    ostalu vatrogasnu opremu za potrebe civilne i protivpožarne zaštite.
•    Urađena je Procjena ugroženosti od požara (usvojena 2013. godine) i Plan zaštite od požara za područje Općine Jablanica (usvojen 2014. godine),
•    Usvojena je Odluka o organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastvu, a od 2015. godine u sastavu Službe civilne i protivpožarne zaštite djeluje Profesionalna vatrogasna jedinica Jablanica.
•    Osnovano je dobrovoljno vatrogasno društvo "Jablanica", a tokom 2018. g. 15 članova je položilo ispit za dobrovoljnog vatrogasca.

Dobar dio intervencija vatrogasne brigade u periodu 2013-2017.g. odnosi se na požare, ali i na tehničke intervencije u saobraćajnim nesrećama koje su na žalost obično sa teškim posljedicama. Broj intervencija u 2017.g. iznosi 113, što predstavlja uvećanje od 3,64 puta u odnosu na 2013.g. Razlog povećanja broja intervencija u 2016.g. i 2017.g. jeste veliki broj šumskih požara koji su u ove dvije godine zabilježeni na području općine.
Općina Jablanica nema rješeno pitanje smještaja vatrogasnih vozila u garažni prostor, što se negativno odražava na mobilnost vatrogasaca i vatrogasnih vozila, naročito u zimskom periodu, te je pored popune jedinice odgovarajućim brojem vatrogasaca izgradnja vatrogasnog doma najveći prioritet u narednom periodu.

Izgradnjom vatrogasnog doma i uspostavom vatrogasnog servisa podigla bi se spremnost PVJ na veću razinu, poboljšali bi se uslovi za prevenciju i efikasniju intervenciju na ugroženim lokalitetima, a stvorili bi se uslovi za upoznavanje i obuku uposlenika i učenika sa osnovnim mjerama i postupcima PPZ.

Jedan od najčešćih oblika incidenata u prostoru u periodu od 2005. godine do 2011. godine je bila pojava klizišta i u tom periodu je registrovano 41 klizište koja su naporima nadležnih službi  općine Jablanica i civilne zaštite stavljeni pod kontrolu tako da u posljednjih 5 godina ne bilježimo značajni broj pojave novih klizišta, pa je u 2017. godini registrirano samo jedno klizište. Niti jedno od registriranih klizišta direktno ne ugrožava stambene i privredne objekte.

U februaru 2018. godine registrovano je klizište u naselju Donje Paparsko koje ugrožava stambene objekte, te je za potrebe sanacije predviđeno 45.000 KM, a projekat bi bio realizovan do 2021. godine. Također, u datom periodu bilo bi potrebno realizovati projekat zaštite stambenih objekata od pada kamenih gromada u naselju Zlate.

U periodu 2013-2018., implementacijom nekoliko strateških projekata deminiranja na podučju općine Jablanica  ukupna sumnjiva površina smanjena je za 15,24 ha. u odnosu na 2013.g.

 


*Napomena: U skladu sa izmjenjenom metodologijom obračuna koju koristi BH MAK u 2015. godini iz I kategorije količina od 43,91 ha je prebačena u II kategoriju.

Prioriteti za deminiranje u narednom periodu su površine iz druge kategorije ugroženosti, odnosno površine koje su povremeno u upotrebi ili su u kontakt zoni sa lokacijom iz prve kategorije ugroženosti kao što su: Grkovac 2 i Grkovac 3 u MZ Slatina ukupne površine oko 97.000 m2, Doljani 1-Ilijina gruda - površine 56.810 m2 i Kosne Luke 4 43.668 m2, te Zavraci 7.926 m2, Tisov Do –površine 16.870 m2, Lovačka staza 4.775 m2,Gradina 76.987 m2 i Glodnica 48.876 m2 u MZ Ostrožac.