Služba za upravu za geodetske, imovinsko- pravne poslove i katastar nekretnina

Pomoćnik načelnika:  Belma Ćemić dipl.prav.
+387 36 751300; +387 36 751307,
Fax: +387 36 753 215;
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


1.    Izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana;
2.    Sprovodi utvrđenu politiku u oblastima za koje je osnovana;
3.    Inicira donošenje, učestvuje u izradi i realizaciji planova, programa i projekata u oblastima geodezije, imovinsko- pravnih poslova i katastar nekretnina kao i u drugim oblastima za koje je osnovana;
4.    Analizira stanje, inicira i učestvuje u izradi propisa u oblastima za koje je osnovana;
5.    Rješava u upravnim stvarima i prati stanje i poduzima upravne i druge mjere u oblastima za koje je osnovana;
6.    Stara se o realizaciji budžetskih sredstava u oblastima za koje je osnovana.

    Nadležna je za:
a)    rješavanje pitanja iz oblasti geodetskih i imovinsko-pravnih poslova i katastra nekretnina;
b)    poslove u postupku eksproprijacije i restitucije;
c)    poslove premjera i održavanja katastra nekretnina i evidencije prava na nekretninama;
d)    poslove u vezi sa građevinskim zemljištem (dodjele, upravljanje i korištenje),
e)    vođenje postupka za provođenje zakona u oblasti agrara, arondacije i drugih svojinskih odnosa;
f)    dobara u općoj upotrebi;
g)    poslove vještačenja po pozivu suda,
h)    druge poslove u oblasti za koje je osnovana kao i poslove koje joj u zadatak stavi Općinsko vijeće ili Općinski načelnik.

OBRASCI I ZAHTJEVI