Poljoprivreda

Kada je u pitanju poljoprivreda, na području općine Jablanica najviše se pažnje posvećuje proizvodnji: bobičastog voća (malina, šumska jagoda, kupina), jabuka i kruška, povrća na otvorenom (krompir, pardajz, paprika i luk), povrća u zaštićenom prostoru (luk, salata, paprika, paradajz, špinat, blitva), proizvoda od stoke (sir, mlijeko, uzgoj kurbana i jagnjadi) i pčelarskih proizvoda (proizvodnja meda, propolisa, vosak). Proizvodnja povrća na otvorenom stagnira, dok je stočarska proizvodnja u opadanju, te razvoj ovog sektora poljoprivrede nije u fokusu strategije  za naredni razvojni period od pet godina.

I pored navedenog, u periodu 2013.-2017. općina Jablanica bilježi rast broja poljoprivrednih gazdinastava. Naime, u navedenom periodu uspostavljeno 125 novih gazdinstava što je za 69% više nego u 2013. godini (56 gazdinstava) čime je premašen postavljeni cilj povećanja za 30%. Povećanje broja gazdinstava predstavlja direktan rezultat implementacije Strategije u prethodnom periodu od pet godina, Međutim, kada su u pitanju količine proizvedenih i plasiranih poljoprivrednih proizvoda, uočava se trend da su količine plasiranih poljoprivrednih proizvoda značajno manje na godišnjem nivou u periodu 2014 - 2017. godini u odnosu na period prije implementacije Strategije. Na primjer u 2013 godini je plasirano je poljoprivrednih proizvoda u vrijednosti 7.147.991 KM, dok je u 2017. godini vrijednosti plasiranih proizvoda iznosila 3.444.892 KM. Nesrazmjer u povećanom broju proizvođača i smanjenoj ukupnoj vrijednosti plasiranih proizvoda može biti indikacija za određene probleme u razvoju poljoprivrednog sektora. Naime osnovni problem predstavlja smanjenje otkupnih cijena poljoprivrednih proizvoda, posebno bobičastog voća. Ako se nastavi ovakav trend niskih cijena, moglo bi doći do odustajanja od daljeg razvoja i proširivanje nasada bobičastog voća, što to do sada nije bio slučaj.

Ilustracije radi, u 2017. godini došlo je do naglog pada cijena bobičastog voća u odnosu na 2014.g. i do preko 100%.
Trend smanjenja cijena bobičastog voća prikazan je kako slijedi.Zbog uočenog trenda pada cijene u otkupu, neophodno je planirati poticaje koji bi ublažili cijenovne fluktuacije u otkupu poljoprivrednih proizvoda.

Kako bi potpomogla rad poljoprivrednika općina je u periodu 2013.-2017. realizovala strateški projekat uspostavljanje sistema poljoprivredne stručne službe u Savezu poljoprivrednih udruženja koji se pokazao veoma uspješnim. Ovim modelom nastala je vertikalna veza koja će objedinjavati poljoprivredne proizvođače na jednom mjestu te će biti glavna veza za daljnje plansko širenje i napredak poljoprivrede na općinskom nivou.

Općina Jablanica finansira Savez poljoprivrednih udruženja u kojem najaktivniju ulogu zauzima udruženje žena Most i koje je u nekoliko navrata iznosilo svoje nezadovoljstvo indolentnim odnosom Saveza po pitanju neangažovanja na iznalaženju novih tržišta, povezivanja sa otkupljivačima i proširenju kapaciteta.

U periodu 2013 - 2017. godina pod uticajem implementacije strategije, uspostavljen je lanac vrijednosti bobičastog voća i uvezani su proizvođači i otkupljivači. U otkup poljoprivrednih proizvoda uvezane su tri opštine Jablanica, Konjic i Prozor. Kroz programe podrške certifikacije poljoprivrednih proizvođača certificirano je 18 poljoprivrednih proizvođača za organsku proizvodnju, dok nije bilo zainteresovanih za certifikaciju ISO, HACCP i HALAL. Ukupno 30 poljoprivrednika je primilo određeni vid podrške koja se ogleda u alatima i opremi potrebnoj za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, zasađeno je 16 voćnjaka, nabavljeno 27 sistema za navodnjavanje za sadnju bobičastog voća, i 20 plastenika površine 100m2. Rezultat ovih aktivnosti je povećanje broja poljoprivrednih gazdinstava za 30% i uspostava kooperantskih odnosa u otkupu šumskih plodova i bobičastog voća na relaciji proizvođač/Udruženje poljoprivrednika– kupac/izvoznik Šumski plod doo Prozor – Rama i Jaffa komerc Mostar. Na taj način je formiran Lanac vrijednosti na području Općine Jablanica.

Obzirom da općina Jablanica ima namjeru da svoj ekonomski razvoj, između ostalog, bazira na razvoju turizma, to je potrebno planirati da buduće strateške intervencije u sektoru poljoprivrede budu osmišljene na način da se stave u funkciju razvoja turizma.