SPORTSKI SAVEZ OPĆINE JABLANICA (Asocijacija sportskih klubova i društava)

Okosnica  i nosilac razvoja  sporta u općini Jablanica je Sportski savez općine Jablanica. Osnovni zadaci Saveza su: organizaciju sportskih priredbi, uređenje sistema sportskih takmičenja, osiguranje sredstava za zadovoljavanje potreba i interesa društva u sportu, sistematsko ostvarivanje aktivnosti djece, omladine i drugih građana u različitim oblicima sportskog vježbanja,usavršavanje sportskog podmlatka, i drugi oblici dječijeg, omladinskog, studentskog i invalidskog sporta.

U sklopu Sportskog saveza su:  FK „TURBINA“, RK „TURBINA“, KK „TURBINA“, RK „NERETVA“, OK „TURBINA“, STK „HASSPIN“, MNK „PIONIR“, USRI“JABLANICA“, PSD“ VILINAC“, PD „PLASA“, PD „PRENJ-GLOGOŠNICA 1979“, BADMINTON KLUB, RONILAČKI KLUB „JABLANICA“.

Sportski tereni i sportski objekti

Najznačajniji sportski tereni i objekti: Gradski fudbalski stadion kapaciteta 2000 mjesta sa pomoćnim igralištem;dvorana  JU Sportski centar Jablanica sa 1500 mjesta, Sala OŠ „Suljo Čilić“, kapaciteta 500 gledalaca,; Otvoreni stadion malih sportova „Zlatan Alikadić-Tazlo“, kapaciteta oko 3000 gledalaca; Otvoreni stadion i mala sportska dvorana Srednje škole Jablanica, te niz sportskih terena raspoređenih po gradskim kvartovima. Također, kod OŠ „Suljo Čilić“, izgrađen teren za „veliki“ tenis koji bi trebao potaći razvoj ovoga sporta na području općine Jablanica. U toku je i izgradnja sportske dvorane u Jablanici. Od seoskih igrališta najznačajnija su:  igrališta u Ostrošcu, Glogošnici, na Djevoru, Doljanima, Donjoj Jablanici,  Ravnoj, Krscu, Zlatama, Sovićima, Donjem Paprasku, Šabančićima, Glodnici, Slatini, Mrakovu...

Finansiranje sporta se vrsi na osnovu Odluke o sportu Općine Jablanica (Službeni glasnik općine Jablanica broj:4/17) i Pravilnika o kriterijima za sufinansiranje javnog interesa u oblasti sporta iz Budžeta općine Jablanica (Službeni glasnik Općine Jablanica broj: 5/17, 8/17 i 9/18, 9/19)