Služba za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor

Pomoćnik načelnika:  mr sc. Amela Muratović dipl.prav.
+387 36 751300; +387 36 751304,
Fax: +387 36 753 215
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


1.    Izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana;
2.    Sprovodi utvrđenu politiku u oblastima za koje je osnovana;
3.    Analizira stanje, inicira i učestvuje u izradi propisa u oblastima za koje je osnovana;
4.    Inicira donošenje i učestvuje u izradi planova, programa i projekata od interesa za općinu.

    Nadležna je za:
a)    praćenje realizacije investicionih ulaganja na području općine i podnošenje konačnog obračuna o završenoj investiciji,
b)    poslove vođenja procedure raspisivanja tendera u postupku javnih nabavki i odgovara za zakonitost vođenja postupka,
c)    poslove implementacije vizije i strategije razvoja Općine,
d)    predlaganje mjera za unapređenje partnerskih odnosa između javnog i privatnog sektora, izrada ekonomskih analiza iz oblasti poduzetništva i lokalnog razvoja, praćenje privrednih kretanja i ostvarivanje neposrednih kontakata sa poduzetnicima,
e)    poslove u vezi sa privredom, malim i srednjim preduzećima i privrednim društvima,
f)    razvoj turizma,
g)    predlaganje mjera za stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta,
h)    poslove finansija, budžeta, računovodstva i trezora i interne kontrole,
i)    nabavka opreme i potrošnog materijala,
j)    protokolarne poslove, studijsko-analitičke, informacione, dokumentovane poslove u vezi sa vršenjem poslova Općinskog načelnika,
k)    poslove iz oblasti odnosa sa javnošću i informisanja,
l)    uređivanje informacionog materijala kao što je WEB stranica, brošura i drugo,
m)    pripreme i organizovanje emisija za elektronske medije sa temama iz Općine Jablanica,
n)    poslove u vezi sa posjetama pojedinaca i grupa iz zemlje i inostranstva,
o)    druge poslove koje joj u zadatak stavi Općinsko vijeće ili Općinski načelnik.

OBRASCI I ZAHTJEVI