ODRŽANA 7. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Sjednica je  održana u četvrtak, 27.05.2021. godine u Kino-sali, sa početkom u 09,00 sati, a završena u  16 sati. Sjednici je prisustvovalo 18 vijećnika.

Na sjednici je usvojen  Dnevni red:

1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3.    Strategija razvoja općine Jablanica za period 2021-2027.godine  - usvojen  Nacrt uz sprovođenje javne rasprave u trajanju od 60 dana.
4.    Odluka o donošenju mjera za pomoć pravnim i fizičkim licim akoji su za vrijeme trajanja pandemije koronavirusa, obavljali djelatnost u otežanim uslovima-donesena
5.    Odluka o privremenom finansiranju sporta u Općini Jablanica za period  juni-avgust 2021.godine-donesena
6.    Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama i za projekte mladih, iz Budžeta Općine Jablanica za 2021. godinu –po LOD metodologiji-donesena
7.    Odluka o davanju na korištenje vozila i opreme za zaštitu i spašavanje stanovništva i unaprjeđenje zdravstvene zaštite u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Jablanica-donesena
8.    Odluka o davanju na privremeno korištenje opreme za ZIP LINE-donesena
9.    Rješenje o imenovanju Žalbene komisije Općinskog vijeća Jablanica-doneseno rješenje
10.    Izvještaj o ostvarenju Operativnog plana implementacije Integralne strategije razvoja općine Jablanica za 2020.g.  -usvojen
11.    Odluka o načinu i uslovima prodaje nekretnine neposrednom pogodbom u užem gradskom području Općine Jablanica, lokalitet Gornja kolonija -donesena
12.    Rasprava o Inicijativi  vijećnika  OO LDS Jablanica Ibrahima - Dune Čilića za donošenje odluke o trajnoj zabrani izgradnje malih hidroelektrana (MHE) na području općine Jablanica -donesen zaključak o usvajanju Inicijative
13.    Rasprava o informacijama-vođena rasprava o informacijama