ODRŽANA 21. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Sjednica je održana u četvrtak 29.09.2022.godine u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 09,00 sati, a završena u 16,00 sati. Sjednici je prisustvovalo 18 vijećnika.

Na sjednici je utvrđen Dnevni red:
AD1. Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
AD2. Informacija o realizaciji zaključaka OV-a-donešen zaključak
AD3. Odluka o raspodjeli sredstava za rješavanje stambenih potreba boračkih populacija u 2022.godini -donesena
AD4. Odluka o privremenom finansiranju sporta u općini Jablanica do kraja budžetske 2022.godine - donesena
AD5. Odluka o usvajanju Vizije razvoja mjesnih zajednica Općine Jablanica - donesena
AD6. Izvještaj JU OŠ “Suljo Čilić” Jablanica, o učenju i vladanju učenika u školskoj 2021./2022. godini-usvojen
AD7. Izvještaj JU Srednje škole Jablanica o učenju i vladanju učenika u školskoj 2021./2022. godini-usvojen
AD8. Izvještaj o radu JU Dječijeg obdaništa “Pčelica” Jablanica u pedagoškoj 2021./2022. godini-usvojen
AD9. Zaključak o davanju saglasnosti za pravo prolaza u korist Džino Ekrema-donešen zaključak
AD10. Rasprava o Zahtjevu Općinskog načelnika za preispitivanje Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanja na upražnjenje pozicije u reguliranim organima Općine Jablanica, broj:02-02-1963-3/22-20 od 30.08.2022. godine-vođena rasprava i donesena odluka