ODRŽANA 11. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Sjednica je  održana  u četvrtak,  21.10.2021. godine u Kino-sali, sa početkom u 09,00 sati, a završena u 18,00 sati. Sjednici je prisustvovalo 19 vijećnika. 

Na sjednici je  usvojen Dnevni red:

AD1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
AD2.    Informacija o realizaciji zaključaka i zahtjeva OV-a
AD3.    Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta-Proračuna Općine Jablanica za 2021. godinu – Prijedlog povučen
AD4.    Odluka o donošenju Plana upravljanja otpadom općine Jablanica (period 2022.-2027. godine) – donesena
AD5.    Odluka o pogrebnoj djelatnosti i grobljima/haremima na području Općine Jablanica –    donesena
AD6.    
a) Odluka o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje članova Nadzornog odbora JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica-donesena
b) Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i dva člana Nadzornog odbora JP „RTV Jablanica“ d.o.o. Jablanica
AD7.    Odluka o davanju na privremeno korištenje komunalne opreme-donesena
AD8.    Odluka o načinu korištenja poslovnih prostorija-davanje saglasnosti-donesena, data saglasnost
AD9.    Zaključak o odbijanju ponude za otkup zemljišta (vlasništvo Čilić Ibrahim)-donesen zaključak
AD10.    Zaključak o odbijanju ponude za otkup zemljišta (vlasništvo Ćosić Adil)-donesen zaključak
AD11.    Izvještaj Komisije za procjenu štete od požara u 2021. godini-usvojen izvještaj
AD12.    Rasprava o informacijama-vođena rasprava o informacijama