ODRŽANA 10. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Sjednica je održana  u četvrtak, 30.09.2021. godine u Kino sali, sa početkom u 09,00 sati, a završena u 16,35 sati.  Sjednici je prisustvovalo  18 vijećnika.
Na sjednici je usvojen slijedeći DNEVNI RED

AD1 Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
AD2 Informacija o realizaciji zaključaka OV-a sa prethodne sjednice OV-a
AD3 Odluka o donošenju Plana upravljanja otpadom općine Jablanica ( period 2021.-2025. godine)-povučen prijedlog od strane predlagača
AD4 Odluka o pogrebnoj djelatnosti i grobljima i haremima na području Općine Jablanica – donesena- povučen prijedlog od strane predlagača
AD5 Odluka o kriterijumima, uslovima i postupku ostvarivanja prava na subvencioniranje zakupnine za stan u stanovima namjenjenim za besprofitno-socijalno stanovanje- donesena
AD6 Pravilnik o upravljanju i održavanju objekata neprofitno-socijalnog stanovanja- donešen
AD7 Odluka o imenovanju Nadzornog odbora JP „Sportski centar Jablanica“ d.o.o. Jablanica – davanje saglasnosti-donesena, data saglasnost
AD8 Odluka o načinu i uslovima prodaje nekretnine neposrednom pogodbom u užem gradskom području općine Jablanica, ulica 1 Mart-donesena
AD9 Odluka o načinu i uslovima prodaje nekretnine neposrednom pogodbom u užem gradskom području općine Jablanica, lokalitet Rasadnik-donesena
AD10 Zaključak u vezi sa Zakonom o proglašenju Nacionalnog parka Blidinje-donesen
AD11 Zahtjev za preispitivanje Odluke o raspisivanju Javnog oglasa i objavljenog Javnog oglasa br.01-04-1714/21/-podnešen zahtjev
AD12 Izvještaj JU OŠ “Suljo Čilić” Jablanica,  o učenju i vladanju učenika u školskoj 2020/2021-usvojen
AD13 Izvještaj JU  Srednje škole Jablanica,  o učenju i vladanju učenika u školskoj 2020/2021.-usvojen
AD14 Izvještaj o radu JU Dječijeg obdaništa “PČELICA” Jablanica u pedagoškoj 2020/2021.-usvojen
AD15 Rasprava o informacija-prebačeno za narednu sjednicu