Članak je filtriran: Decembar 2018

OBAVJEŠTENJE O UPLATI TROŠKOVA PREVOZA UČENIKA

Općina Jablanica obavještava roditelje i učenike Osnovne škole „Suljo čilić“ Jablanica da su nadležne službe Općine Jablanica u saradnji sa JU Osnovna škola  „Suljo Čilić“ izvršile obračun i uplatu na ime troškova prevoza učenika, a za koje imaju zakonsku obavezu troškova prevoza učenika u visini mjesečne karte od mjesta stanovanja do mjesta osnovne škole gdje učenik pohađa osnovnu školu.

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU CENTRALNE JAVNE RASPRAVE-NACRT ODLUKE O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA

Obavještavaju se mjesne zajednice, građani, udruženja građana, javna preduzeća, vlasnici i etažni vlasnici i nosioci drugih stvarnih prava na zgradama i dijelovima zgrada, ustanove, pravna i fizička lica, političke organizacije i svi zainteresovani subjekti, da je u toku javna rasprava o Nacrtu Odluke o javnim parkiralištima, u trajanju od 60 dana, počev od 30.10. do 31.12.2018. godine.

JAVNA RASPRAVA O NACRTU BUDŽETA

Obavještavaju se građani, udruženja građana, javna preduzeća i ustanove, pravna i fizička lica, političke organizacije i svi zainteresovani subjekti, da je u skladu sa Zaključcima Općinskog vijeća Općine Jablanica broj: 02-02-2477-4/18-XXIII, broj: 02-02-2477-5/18-XXIII i 02-02-2477-6/18-XXIII od 29.11.201. godine otvorena javna rasprava od 30.11. do 14.12.2018. godine o:

•    BUDŽETU – PRORAČUNU OPĆINE JABLANICA ZA 2019. GODINU – NACRT
•    ODLUCI O IZVRŠENJU BUDŽETA – PRORAČUNA OPĆINE JABLANICA ZA 2019. GODINU – NACRT
•    OPERATIVNOM PLANU IMPLEMENTACIJE INTEGRALNE STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE JABLANICA ZA 2019. GODINU SA PROGRAMOM REALIZACIJE KAPITALNIH INVESTICIJA – NACRT