Članak je filtriran: Decembar 2018

NOVOGODIŠNJA ČESTITKA OPĆINSKOG NAČELNIKA

Općinski načelnik Salem Dedić uputio je u ime Općine Jablanica i  u svoje lično  ime novogodišnju čestitku građanima Jablanice u kojoj je svim građankama i građanima  Jablanice zaželio dobro zdravlje, lični i poslovni uspjeh.

JABLANIČANIN DENIS AVDIĆ POBJEDNIK MEĐUNARODNOG TAKMIČENJA PRIJATELJSTVA

Denis Avdić, trinaestogodišnjak iz Jablanice napisao je esej i uradio rad na temu: Neka prevlada mir“ a  u povodu „Međunarodnog dana mira“ na međunarodnom takmičenju u New Yorku, podržanog od strane UNESCO-a, i u konkurenciji 6.000 radova iz 79 zemalja svijeta te ocjenom 61 međunarodnog  sudije, ostvario pobjedu u svjoj starosnoj  kategoriji!

DOPUNA ISPRAVKE JAVNOG OGLASA ZA PRIJEM LICA SA ZAVRŠENOM VISOKOM STRUČNOM SPREMOM NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U OPĆINSKOM ORGANU UPRAVE OPĆINE JABLANICA

  Bosna i Hercegovina
 Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanski kanton
     OPĆINA JABLANICA   
    OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 01-36-2694-2-1/18
Datum: 26.12.2018. godine

    Na osnovu člana 62. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj :35/05), člana 34. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj : 26/16), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09), Općinski načelnik, 
o b j a v lj u j e


DOPUNU ISPRAVKE
J A V N OG  O G L A SA
za prijem lica sa završenom visokom stručnom spremom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u općinskom organu uprave Općine Jablanica

ODRŽANA 25. SJEDNICA VIJEĆA ZA KONKURENTNOST OPĆINE JABLANICA

Vijeće za konkurentnost općine Jablanica, u ponedjeljak 24.12.2017. godine, u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, održalo je svoju 25. sjednicu na kojoj je razmatran izvod iz zapisnika sa 24. sjednice vijeća, vođena rasprava o prijedlogu Budžeta Općine Jablanica za 2019. godinu, raspravljano o prijedlogu Operativnog plana implementacije Integralne starategije razvoja općine Jablanica za 2019. godinu sa programom kapitalnih investicija, raspravljano o prijedlogu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja u općini Jablanica, raspravljano o nacrtu Regulacionog plana privredna zona „Jarišta 2“, Jablanica te  raspravljano o nacrtu Odluke o radnom vremenu trgovačkih, ugostiteljskih, obrtničkih i srodnih radnji i djelatnosti na području općine Jablanica.

ODRŽAN 53. I 54. SASTANAK IZVJEŠTAVANJA PO SISTEMU 48

U ponedjeljak 24.12.2018. godine održani su 53. i 54. redovni  sastanci  izvještavanja po sistemu 48, kojem su prisustvovali Općinski načelnik, sekretar općinskog organa,  pomoćnici općinskog načelnika, službenici na sistemu 48, predstavnik JKP „Jablanica“ dd u stečaju, direktori JU i JP, a razmatrani su izvještaji i analiza zaključka sa predhodnog izvještavanja, te izvještaji i analiza o odgovorima na  pitanja zaprimljenih u Call centru za općinske službe, komunalnu inspekciju Općine Jablanica, JKP „Jablanica“ dd u stečaju za period 17.11.2018.do 21.12.2018. godine, izvještaji općinskih službi za novembar 2018. te izvještaji  JU i JP za novembar 2018.