Članak je filtriran: Novembar 2018

Konkurs za podnošenje prijedloga za dodjelu općinskih javnih priznanja u 2019. godini

Na osnovu člana 18. Odluke o općinskim javnim priznanjima („Službeni glasnik Općine Jablanica“, broj:5/08) i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za dodjelu javnih priznanja broj:02-02-60-10/16 od 15.11.2018.g., Komisija za javna priznanja Općinskog vijeća općine Jablanica raspisuje


J A V N I   K O N K U R S
za predlaganje kandidata za dobitnike Javnih priznanja u 2019. godinu u povodu
obilježavanja 22. februara- Dana općine Jablanica:


1.    Povelja sa zlatnim grbom općine Jablanica
2.    Plaketa sa zlatnim grbom općine Jablanica
3.    Zahvalnica sa zlatnim grbom općine Jablanica

Pozivaju se građani pojedinačno ili grupno, Općinsko vijeće, Općinski načelnik, tijela državne vlasti, ustanove, privredna društva, nevladine organizacije i druge pravne osobe da, u skladu sa članom 17. Odluke o općinskim javnim priznanjima („Službeni glasnik Općine Jablanica“, broj:5/08) dostave obrazloženu inicijativu za dodjelu Javnog priznanja u 2019. godinu, Komisiji za javna priznanja, a prema sljedećim


K R I T E R I J I M A
ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

ZAKAZANA VANREDNA SJEDNICA OV-A

Na osnovu člana 18. stav 2., člana 69. stav 2.  i  člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća  Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”  broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16), predsjedavajući Općinskog vijeća Jablanica Mate Mijić sazvao je vanrednu sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati dana 19.11.2018. godine (ponedjeljak), u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 10,00 sati.

ZAKAZANA SVEČANA AKADEMIJA OPĆINSKOG VIJEĆA

Na osnovu člana 70. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica  broj: 4/09, 7/10,7/15 i 8/16),  predsjedavajući Općinskog vijeća Jablanica Mate Mijić sazvao je svečanu akademiju Općinskog vijeća Jablanica u povodu 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Akademija će se održati dana 25.11.2018. godine (nedjelja) u Kino Sali Jablanica, sa početkom u 18,30 sati.

ODRŽANA XXIV SJEDNICA VIJEĆA ZA KONKURENTNOST

Vijeće za konkurentnost općine Jablanica, u petak 16.11.2018. godine, održalo je svoju XXIV sjednicu  na kojoj se, pored izvoda iz zapisnika sa XXIII sjednice  vijeća, raspravljalo o stanju u preduzeću „Granit“ dd u stečaju Jablanica vezano za donošenje Zaključka Općinskog suda Konjic o raspisivanju javne prodaje nekretnina preduzeća.

UREĐENJE LOKALNOG PUTA U MZ JABLANICA II

Otpočeli su radovi na uređenju lokalnog puta u MZ na području općina Jablanica. Sredstva za realizaciju projekta obezbjeđena su od Vlade HNK – Ministarstvo prometa i veza  i budžeta općine Jablanica.