ZAKAZANA 41. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Na osnovu člana 18. stav 2. i člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16),  Predsjedavajući Općinskog vijeća Emir Muratović  sazvao je 41.  Sjednicu Općinskog vijeća Jablanica. Sjednica će se održati u četvrtak  30.05.2024. godine u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 09,00 sati. Za sjednicu je predložen s l j e d e ć i:

D N E V N I   R E D


1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3.    Odluka o komunalnom redu – prijedlog
4.    Odluka o rješavanju statusa građevina izgrađenih bez pravosnažnog odobrenja za građenje u općini Jablanica - prijedlog  
5.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nazivima dijelova naseljenih mjesta i ulica i njihovom obilježavanju – prijedlog
6.    Odluka o raspodjeli sredstava NVO i za projekte mladih, iz Budžeta Općine Jablanica za 2024. g – po LOD metodolgiji - prijedlog
7.    Odluka o visini i broju stipendija Općine Jablanica za akademsku–školsku 2024./2025. godinu - prijedlog   
8.    Odluka o imenovanju Komisije za stipendije - prijedlog
9.    Zaključak o odbijanju ponude za kupovinu nekretnine – prijedlog
10.    Rasprava o Zahtjevu Općinskog načelnika za preispitivanje Zaključka Općinskog vijeća Jablanica, broj: 02-02-856-3/24-40 od 30.04.2024. godine
11.    Rasprava o informacijama
-Informacija o legalizaciji
-Informacija o stanju zapošljavanja u 2023. godini