ZAKAZANA 37. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Na osnovu člana 18. stav 2. i člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16), Predsjedavajući Općinskog vijeća Emir Muratović zakazao je 37. Sjednicu Općinskog vijeća Jablanica. Sjednica će se održati u četvrtak 29.02.2024. godine, u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 09,00 sati.

    Za sjednicu je predložen slijedeći: D N E V N I   R E D

1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3.    Odluka o raspodjeli sredstava „Transfer za mlade“ iz Budžeta–Proračuna Općine Jablanica za 2024. godine - prijedlog
4.    Odluka o statusu građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje - prijedlog
5.    Odluka o zbrinjavanju animalnog otpada - prijedlog
6.    Odluka o pristupanju izradi digitalnog katastra komunalnih uređaja - prijedlog
7.    Rasprava o informaciji o stanju u oblasti unutrašnjih poslova na području općine Jablanica