UPOZORENJE OPĆINSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE JABLANICA UPOZORAVA GRAĐANE NA OPREZ PRED NAJAVLJENU VELIKU KOLIČINU OBORINA

Općinski štab civilne zaštite Jablanica upozorava stanovništvo općine Jablanica da je u narednim danima najavljena velika količina padavina, te da se  u vezi sa tom  najavom ponašaju odgovorno, pridržavajući se svih  mjera samozaštite i mjera zaštite ljudi, imovine, privatnih  i zajedničkih objekata komunalne i druge infrastrukture.

Svaki vid ozbiljnijeg  ugrožavanja navedenog, naročito  na mjesnim područjima, potrebno je isti prijaviti  predstavnicima Mjesnih podružnica i Mjesnih zajednica, te Štabu Civilne zaštite i vatrogastva općine Jablanica.
                            

OPĆINSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE JABLANICA