Obavijest za korisnike boračko-invalidske zaštite

U skladu sa aktom Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata naloženo je svim prvostepenim organima da pozovu sve korisnike prava na porodičnu/ličnu invalidninu i prava po osnovu ratnog priznanja odlikovanja radi identifikacije uz predočenje ličnog identifikacionog dokumenta.

S tim u vezi pozivaju se svi korisnici  prava na porodičnu/ličnu invalidninu i prava po osnovu ratnog priznanja-odlikovanja da se u što kraćem roku jave u nadležnu općinsku službu radi identifikacije.
Korisnici prava su dužni sa sobom ponijeti ličnu kartu.

S poštovanjem,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA
Aldin Širić, dipl.pravnik