Javni poziv za pružanje mentorske podrške biznisima

Javni poziv za mentorsku podršku biznisima sa područja Grada Konjica i Općine Jablanica.
Ova aktivnost se provodi u sklopu projekta „Kreativne industrije za zapošljavanje bez granica“. Rok za prijava je 20.12.2023.

Prilog:

Javni poziv