Javni oglas za raspodjelu novčanih sredstava u svrhu rješavanja stambenih pitanja boračkih populacija u iznosu od 30.000,00 KM

Na osnovu člana  22.  Pravilnika o uslovima, načinu, postupku i kriterijima za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja porodica poginulih, umrlih i nestalih branilaca-branitelja i boračkih populacija broj: 02-02-707-4/20-XXXVIII od 28.05.2020. godine (Službeni glasnik općine Jablanica, Komisija za rješavanje stambenih pitanja boračkih populacija, raspisuje

JAVNI OGLAS
za raspodjelu novčanih sredstava u svrhu rješavanja stambenih pitanja boračkih populacija u iznosu od 30.000,00 KM (tridesethiljada konvertibilnih maraka)


Oglas možete preuzeti na ovom linku.