Javni oglas za prijem radnika u radni odnos u JU Dom za stara i iznemogla lica Jablanica