Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Dom za stara i iznemogla lica Jablanica

Javni konkurs možete preuzeti na ovom linku.